ETNEIL KONTINGENT

HER ER GIRO FOR ÅRETS KONTINGENT, ETNE IL

Flott og stor idrettshall


Godt nyttår til alle våre medlemmer og samarbeidspartnarar.  Etne idrettslag har nå fått eit unikt tilbod til
våre idrettsutøvarar gjennom Skakkesenteret og den
flotte og store idrettshallen.  Her ligg  grunnlaget for ei
ny og spanande utvikling for idretten i Etne.  Vi gler oss
til åra som kjem.  Det som er nytt og uvanleg for oss,
men forståeleg, er at laget må betala leige for bruk av
hallen. Dette gir ein auke i kostnadar som blant anna må
hentast inn ved å auka medlemskontingenten, som blir
slik for 2013:


Familiemedlemskap   kr. 1.750,-
 Aktive over 17 år       kr. 1.000,-
 Aktive under 17 år     kr.    800,-
 Støttemedlemmer      kr.    300,-


Familiemedlemskap betyr at foreldra blir rekna som aktive saman med born under 17 år, og deler kontingenten
seg i mellom, og kan delta i alle idrettsaktivitetane laget
har. Aktive over 17 år må betala eigen kontingent.
Med denne løysinga blir det ikkje krav om treningsavgift
eller andre aktivitetsavgifter pr. idrett.
Innbetalingsgiro kan hentast hjå trenarar, 
resepsjonen i Skakkesenteret, og Etne sparebank.
Etne idrettslag vil og leggja vekt på utdanning av trenarar
i framtida, slik at basiskunnskapen blir betre til beste for
breiddeidretten – alle skal med – og at dei med spesielle
talent også kan ta eit steg vidare.
Når vi drar lasset saman skal dette gå fint.


Med helsing styret i Etne idrettslag

 

PS

Giro ligger som et vedlegg oppe til høyre på siden

Arrangementer

 

Trykk her og les mer!

 

 

Hovedsponsor

Medlems Kontingent Innbetaling

 
(Kontingent ikke valgt)
Ubetalt antall: 0
Betalt beløp: 0
Betalt antall: 0
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift