Etne IL

For spelerane

For spelerane

 

LEVEREGLAR

for Spelarane

1 Spel fotball fordi at du tykkjer det er kjekt

2 Arbeid med eigne prestasjopnar og vær stolt når du merkar framgong

3 Vær ein god kamerat og gje ros til alle på laget

4 Gjer ditt for at alle skal trivast, og unngå ufin og usportsleg oppførsel

5 Yt full innsats for deg sjølv og laget og ver merksam på at lagspel er å gjera kvarandre gode

6 Respekter trenar, lagleiar og alle andre som støttar laget ditt

7 Respekter motspelarane

8 Respekter dommaren

9 Hald orden på utstyr og møt regelmessig på trening

10 Det er nulltoleranse for banning

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift