Etne IL

For lagleierane

For lagleierane

 

For Lagleiarane

1 Planleggjing og informasjon aukar trivnaden for alle

2 Samarbeid tett med trenaren om planane. Hugs at trenaren er ansvarleg for det sportslege

3 Lag ei sosial ramme for laget der kameratskap og respekt står sentralt

4 Ta spelarane på alvor. Gje dei høve til å seie si meining om opplegget

5 Fylgje opp reglar om lisensar og tryggleik

6 Gjer ditt for å skape aktive foreldre. Trekk dei inn i planleggjing

7 Du er ansvarleg for alt lagutstyr ved sesongstart og sesongslutt

8 Du har ansvar for å merkje bane, samt ordne kampar og dommar til heimekampane

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift