Etne IL

Dommarar

Dommarar

GENERELL INFO

For dømming av lag frå og med 13 år og oppover, må lagleiar /dommar fylle ut dommarrekning. Denne må leverast inn til Turid Becker (mailadresse: turid@haugnett.no) 

For lag under 13 år er det foreldra som deler på dommarutgiftene. Lagleiar gjer opp med dommar sjølv. 

Satsar for dømming i Etne IL:

5er -fotball 100,-
7er -fotball 100,-
9er -fotball 150,-
11er -fotball 250,-

DOMMARAR I KLUBBEN

Dommarkurset var svært vellukka! Fotballgruppa er stolte av å presentere ein flott bukett unge dommarar :)

Ei liste over tilgjengelige dommarar finn du i dokumentet; Dommeroppsett Hausten 2017.xlsx

Hugs at dei er heilt ferske, og treng "tommel-opp-mentalitet". Ta godt imot dei!smiley

VIKTIG INFORMASJON:

Alle dommarane på lista har sagt ja til å dømme eit par kampar i året, men det er ikkje sikkert at informasjonen om kampdagen er kommet ut til alle dommarane, difor er det viktig at lagleiar ringer i god tid før kamp (minimm 3 dager før), og avklarer med dommar. Dersom oppsett dommer ikkje har moglegheit den dagen, kan lagleiar og dommar bytte mellom oppsatte dommarar på laget, eller bruke oversikta som er lagt ut på Etne IL sida og Facebook.

 

 

ROGALAND FOTBALLKRETS

Postboks 3033 4095 Stavanger     Telefaks 51 73 78 69   E-post rogaland.fotball@fotball.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift