Etne IL

Personvernopplysning

Personvernopplysning
Personvernopplysning

For å få vår heimeside til å vera profesjonell og morosam å besøke, ønskjer vi å legge inn portrettbilete og personopplysningar av alle lagets spelarar og trenarar. Her treng vi di hjelp! For å følgje norske lover ift. publisering av personinformasjon og portrettbilete på internett, treng vi ditt samtykke. I forbindelse med publisering via internett, er det forskjellig kva som er tilgjengelig for medlemmer med brukarnamn/passord og for andre lesarar på heimesida. Personopplysningane utover fornamn/etternamn er ikkje tilgjengelig for andre enn trenere og den som er web-assistent for laget. Portrettbilete av lagets spillarar vil berre være tilgjengelig for medlemmer i klubben som er pålogga med brukarnamn og passord. Er du under 15 år, er det nødvendig at ein føresett signerer i nedst i brevet eller elektronisk ved pålogging i vedlagt link med brukarnamn og passord.
Er du over 15 år er det tilstrekkelig at du signerer sjølv, eller evt. registrerer ditt samtykke elektronisk ved pålogging med oppgitt brukarnamn/passord i dette brevet. Merk at du til einkvar tid kan endre ditt samtykke sjølv via klubbens heimeside. Klubbens normer for dataregistrering er tilgjengelig på klubbens heimesider, og me oppfordrar til å sette deg inn i disse.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift