Etne IL

Køyrereglar

Køyrereglar

Hovudmål

 

Me Skal:

1 Gje eit godt tilbod til alle samstundes som dei skal kjenne seg velkomne

2 Tilby gode mogelegheiter for sportsleg framgang og personleg modning gjennom heile oppveksten

3 Fokusere på tryggleik, meistring og trivnad for alle involverte

4 Ha fokus på lagspel og individuelle ferdigheiter

5 Vera ein klubb med aktive og engasjerte foreldre

6 Som del av ein MOT kommune skal me arbeide for eit rusfritt miljø mellom dei aktive

7 Ha ein sunn økonomi og god økonomistyring

8 Vera gode og stolte ambassadørar for heimbygda vår

9 Med omsyn på cupdeltaking anbefaler me:

  Alder 0-12år: ”Dags-cupar” som typisk  Vikeputten, Labb&Line Cup etc.

  Alder 13-14år: Cupar med mindre forhold som typisk Grenlands Cup, Sørlands.Cup etc.

  Alder 15-16år:Norway Cup , Dana Cup etc.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift