Nytilsett i Etne Idrettslag

Hanne R. Rosseland er per. 1. juni tilsett i 20 % stilling, som administrasjonsmedarbeidar i Etne Idrettslag.

 Hanne sine oppgåver går i hovudsak ut på å oppdatere kx-web og nettside, samt fungere som sekretær for  hovudstyret. Alle referat frå hovudstyret sine møter, kjem no til å ligge lett tilgjengeleg på klubbens nettside.

 Ho oppmodar alle i klubben om å sende tekst og bilete frå kampar/arrangement/dugnad, slik at klubben får ei meir  levande og interessant nettside.

 Hanne tek imot redaksjonelt stoff på mailadressa: hannegrafisk@gmail.com

 

 

Arrangementer

 

Trykk her og les mer!

 

 

Hovedsponsor

Medlems Kontingent Innbetaling

 
(Kontingent ikke valgt)
Ubetalt antall: 0
Betalt beløp: 0
Betalt antall: 0
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift