Banetilgjengelighet
Etne Kunstgras
Uke 38 (Partallsuke)
Kamp Trening
  16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
SG14-1
MG1
SJ14-1
15:15
SG14-1
MG1
SJ14-1
15:30
SG14-1
MG1
SJ14-1
15:45
SG14-1
MG1
SJ14-1
16:00
SG14-1
SJ14-1
16:15
SG14-1
SJ14-1
16:30
MJ1
LJ1
LJ1
LJ1
16:45
MJ1
LJ1
LJ1
LJ1
17:00
MJ1
MG9
MJ8
MJ9
LJ1
MG8-1
LJ1
LJ1
MG7
MJ7
MG1
JRD-1
17:15
MJ1
MG9
MJ8
MJ9
LJ1
MG8-1
LJ1
LJ1
MG7
MJ7
MG1
JRD-1
17:30
MJ1
MG9
MJ8
MJ9
LJ1
MG8-1
LJ1
LJ1
MG7
MJ7
MG1
MG1
JRD-1
17:45
MJ1
MG9
MJ8
MJ9
LJ1
MG8-1
LJ1
LJ1
MG7
MJ7
MG1
MG1
JRD-1
18:00
MG9
JRD-1
LG1
JRD-1
LJ12-1
LG1
LG1
LG1
LG1
SG14-1
MG8
MG1
SG14-1
LG1
SG1
SG1
JRD-1
18:15
MG9
JRD-1
LG1
JRD-1
LJ12-1
LG1
LG1
LG1
LG1
SG14-1
MG8
MG1
SG14-1
LG1
SG1
SG1
JRD-1
18:30
JRD-1
LG1
SG14-1
LJ1
JRD-1
LJ12-1
LG1
LG1
LG1
LG1
SG14-1
MG8
SG14-1
LG1
SG1
SG1
18:45
JRD-1
LG1
SG14-1
LJ1
JRD-1
LJ12-1
LG1
LG1
LG1
LG1
SG14-1
MG8
SG14-1
LG1
SG1
SG1
19:00
JRD-1
LG1
SG14-1
LJ1
JRD-1
LG1
LG1
LG1
LG1
SG14-1
SG14-1
LG1
SG1
SG1
OB-1
19:15
JRD-1
LG1
SG14-1
LJ1
JRD-1
LG1
LG1
SG14-1
SG14-1
LG1
SG1
SG1
OB-1
19:30
SG14-1
LJ1
A-L
A-L
JR-1
A-L
OB-1
OB-1
19:45
SG14-1
LJ1
A-L
A-L
JR-1
A-L
OB-1
OB-1
20:00
A-L
A-L
JR-1
A-L
OB-1
OB-1
20:15
A-L
A-L
JR-1
A-L
OB-1
OB-1
20:30
A-L
A-L
JR-1
A-L
OB-1
20:45
A-L
A-L
JR-1
A-L
OB-1
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
Vis/skjul logg